A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

   
B.THÔNG TIN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - HỆ CHÍNH QUY
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
C.THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN
D.BẢN CHỤP ĐIỂM XÉT TUYỂN
 
 
 

Ghi chú: Nếu xét tuyển bằng điểm học bạ lớp 12 thì chụp hình học bạ lớp 12 tải lên.
Nếu xét tuyển bằng điểm học bạ lớp 11 và HK1 lớp 12 thì chụp hình học bạ lớp 11 và 12 chung 1 tấm hình rồi tải lên.
Nếu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp thì chụp hình Phiếu điểm thi tốt nghiệp tải lên.
Nếu xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM thì chụp hình Bảng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tải lên.
E. KIỂM TRA XÁC THỰC ĐĂNG KÝ
 
 
Vui lòng chờ...